Handelsbetingelser – Great Northern A/S
Gældende fra den 25. maj 2022

1. Kontaktoplysninger
Great Northern A/S
CVR-nr.: 35 80 19 87
Great Northern Ave. 1 – 5300 Kerteminde
Mail: info@greatnorthern.dk
Telefonnummer: +45 33 33 77 11

2. Introduktion
Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelser”) regulerer forholdet mellem dig som kunde (”dig” eller ”du”) og Great Northern A/S (”Great Northern”, ”vi” eller ”os”), når du booker hotelværelser med dertilhørende faciliteter samt når du booker arrangementer, møder og/eller events.
Handelsbetingelserne beskriver dine juridiske rettigheder og forpligtelser ved booking og brug af vores produkter og tjenester via hjemmesiden (www.greatnorthern.dk), e-mail, telefon, eller ved fysisk henvendelse i receptionen.
Før du foretager en booking, beder vi dig om at bruge et øjeblik på at læse disse handelsbetingelser. Alt afhængigt af din booking, kan enkelte dele af Handelsbetingelserne, gælde for dit køb. Du vil også modtage Handelsbetingelserne på et varigt medium (e-mail) i umiddelbar forlængelse af din booking.

3. Aftaleindgåelse og alderskrav
Du er ansvarlig for, at de kundeoplysninger, som du indtaster eller afgiver som led i din booking, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende aktivt validerer eller kontrollerer disse oplysninger.
Great Northern stiller krav om at man er fyldt 18 senest på aftaletidspunktet. Dele af Great Northern er alene tilgængeligt for gæster over 18 år. Det er dit ansvar at sikre, at faciliteterne kan anvendes af dine eventuelle gæster i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.
Vi gør f.eks. opmærksom på, at spaområdet kun er tilladt for gæster over 18 år (inkl. Fitness), og at Great Northern kan påkræve fremvisning af gyldigt ID ved indgangen til spaområdet

 

4. Særlige forhold for booking af vores produkter og services

4.1 Booking af hotelværelser

4.1.1 Ordrebekræftelse
Du modtager en ordrebekræftelse via den oplyste mail efter endt booking. Dette udgør din dokumentation for din booking. Din booking er først endelig, når du har modtaget en ordrebekræftelse. Ændringer til det i ordrebekræftelsen anførte, kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Great Northern. Kun det i ordrebekræftelsen anførte er inklusiv i den angivne pris. Forbrug herudover vil blive faktureret i overensstemmelse med den til enhver tid værende prisliste, herunder i relation til minibar, bespisning eller spabehandlinger.

4.1.2 Betalingsbetingelser og samtykke til betaling af beløb

Foretager du en booking via vores bookingportal, samtykker du samtidig til, at vi trækker et beløb svarende til prisen for din booking på dit kreditkort jf. betalingslovens § 82. Beløbet trækkes i det øjeblik du bekræfter din booking og er sædvanlig kutyme inden for hotelbranchen.

Dine betalingsoplysninger behandles ikke direkte af Great Northern, men derimod af den betalingsudbyder vi anvender i vores bookingsystem. Vi accepterer følgende betalingsmidler: Dankort, Visa-kort og MasterCard. Betalingsudbyderen bruger sikkerhedsprotokollen SSL, der krypterer information mellem en internet-browser (kortindehaveren) og en internet-server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med dit kort, beskyttes under overførslen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.
Reservationen på dit kreditkort bliver automatisk slettet, såfremt du rettidigt annullerer din booking. Du kan se vores annulleringsbetingelser nedenfor.
Ved booking via personlig henvendelse til Great Northern, vil opholdets fulde beløb skulle forudbetales. Forudbetaling herfor udgør sædvanlig saglig kutyme inden for hotelbranchen.
I tilfælde af, at du skal betale depositum i forbindelse med din booking, vil depositummet blive trukket på det anvendte kreditkort, i overensstemmelse med de nedenfor anførte betalings- og annulleringsbetingelser.
Alle betalinger sker i DKK. Alle priser inkluderer moms og service.
Ved betaling med kreditkort kan der forekomme kreditkortgebyr afhængigt af det kreditkort du anvender til betaling.
Ved betaling via faktura, forfalder det fakturerede beløb til betaling efter 14 dage fra modtagelsen af fakturaen. Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr og renter i henhold til den til enhver tid gældende rentelov (8% p.a. med tillæg af Nationalbankens officielle udlånsrente).

4.1.3 Fortrydelsesret, annullering og ændring
Du har ikke fortrydelsesret ved booking af vores hotelværelser jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

Som en ekstra service tillader Great Northern i visse tilfælde i stedet en ret til annullering og ændring af din booking som nærmere angivet i det følgende:

Individuelle reservationer
Mellem 1 og 3 værelser

Annullering:
• Reservationen kan uden beregning annulleres frem til 48 timer før ankomst.
• Ved afbestilling mindre end 48 timer før ankomstdato, faktureres 100% af det senest aftalte.
 

Særlige behov:
• Senest 8 dage før ankomst, beder vi venligst om information vedrørende eventuelle gæster med
allergier eller særlige behov, som vi skal være opmærksomme på.


Gruppereservationer

Mellem 4 og 5 værelser

Annullering:
• Værelserne kan uden beregning annulleres frem til 15 dage før ankomst.
• Frem til 48 timer før ankomst kan 10% af reservationen annulleres uden beregning.
• Ved afbestilling mindre end 48 timer før ankomstdato, faktureres 100% af det senest aftalte.

Deltagere og særlige behov:
• Antal deltagere bedes bekræftes senest 8 dage før arrangementets start.
• Ved samme lejlighed beder vi venligst om information vedrørende eventuelle gæster med allergier eller særlige behov, som vi skal være opmærksomme på.


Gruppereservationer

Mellem 6 og 10 værelser

Annullering:
• Der stilles sikkerhed via reservation af det samlede beløb på kreditkort samtidig med booking jf. nærmere herom ovenfor.
• Værelserne kan uden beregning annulleres frem til 30 dage før ankomst.
• Frem til 20 dage før ankomst kan 20% af de oprindeligt bookede værelser annulleres uden beregning.
• Frem til 48 timer før ankomst kan 10% af de oprindeligt bookede værelser annulleres uden beregning.
• Ved afbestilling mindre end 48 timer før ankomst dato, faktureres 100% af det seneste aftalte.

Deltagere og særlige behov:
• Antal deltagere bedes bekræftes senest 8 dage før arrangementets start.
• Ved samme lejlighed beder vi venligst om information vedrørende eventuelle gæster med
allergier eller særlige behov, som vi skal være opmærksomme på.

 

Gruppereservationer
Mellem 11 og 15 værelser

Annullering:
• Værelserne og arrangementet kan uden beregning annulleres frem til 45 dage før ankomst.
• Frem til 30 dage før ankomst kan 20% af de oprindeligt bookede værelser annulleres uden beregning.
• Frem til 48 timer før ankomst kan 10% af det seneste antal bookede værelser annulleres uden beregning.
• Ved afbestilling mindre end 48 timer før ankomst dato faktureres 100% af det senest aftalte.

Deltagere og særlige behov:
• Antal deltagere bedes bekræftes senest 8 dage før arrangementets start.
• Ved samme lejlighed beder vi venligst om information vedrørende eventuelle gæster med allergier eller særlige behov, som vi skal være opmærksomme på.

 

Alle ændringer og annulleringer skal ske skriftligt til Great Northern på booking@greatnorthern.dk., eller online via linket i din ordrebekræftelse, hvor du selv kan annullere eller ændre din reservation i overensstemmelse med betingelserne.
Gem din mailkvittering for annullering, da det er din dokumentation for at din booking er ændret eller annulleret.

4.1.4 Gebyrer
Bemærk, at rygning på ikke-ryger værelser ikke er tilladt, og at der tillægges et gebyr, hvis der alligevel ryges / værelset lugter af røg ved afrejse. Der tillægges endvidere gebyr, hvis ekstra rengøring eller istandsættelse er nødvendig, og/eller hvis en eller flere ikke-registrerede personer overnatter på værelset. Gebyret vil altid være sagligt og stå i forhold til det faktiske omkostninger, der er forbundet med at udbedre skaderne.

4.1.5 Tilbud og kampagner
Tilbud og kampagner gælder alene i den periode, der er anført i det pågældende tilbud eller kampagne og kun så længe lager haves.

Bookinger af kampagner og tilbud kan ikke ændres efter endt booking, men kan annulleres i overensstemmelse med annulleringsbetingelserne som anført nedenfor.

Der kan som udgangspunkt ikke ske ændringer i de tilhørende ydelser eller oplevelser, som skal anvendes i det anførte tidsrum.

 

4.2 Booking af arrangementer, møder eller events
4.2.1 Ordrebekræftelse
Booking af arrangementer, møder eller events skal ske ved henvendelse til Great Northern via hjemmesiden, telefonen eller i receptionen, med oplysninger om karakteren af det pågældende arrangement, dato og antal deltagere. Great Northern vil herefter tage kontakt til dig for at aftale nærmere

Du vil herefter modtage en ordrebekræftelse på den oplyste mail med en udførlig beskrivelse af det aftalte. Den er din dokumentation for den indgåede aftale.

Der er først en endelig aftale om afvikling af arrangementet, når du har modtaget en ordrebekræftelse, og det aftalte depositum er betalt, såfremt et sådanne kræves.

Ændringer til det i ordrebekræftelsen anførte, kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Great Northern.

Alene det i ordrebekræftelsen anførte er inklusiv i den angivne pris. Forbrug herudover vil blive faktureret i overensstemmelse med den til enhver tid værende prisliste, herunder men ikke begrænse til drikkevarer såfremt disse ikke er medtaget i ordrebekræftelsen.

4.2.2 Betalingsbetingelser
I tilfælde af at du skal betale depositum i forbindelse med din booking, vil depositum blive trukket på det anvendte kreditkort, eller såfremt booking er sket via personlig henvendelse, vil der blive fremsendt faktura pålydende det aftalte depositum.
Depositum og betaling opkræves jævnfør de nedenfor anførte betalings- og annulleringsbetingelser.

Alle betalinger sker i DKK. Alle priser inkluderer moms og service.
Ved betaling med kreditkort kan der forekomme kreditkortgebyr afhængigt af det kreditkort du anvender til betaling. Vi accepterer følgende betalingsmidler: Dankort, Visa-kort og MasterCard. Betalingsudbyderen bruger sikkerhedsprotokollen SSL, der krypterer information mellem en internet-browser (kortindehaveren) og en internet-server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med dit kort, beskyttes under overførslen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.
Great Northern kan, ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved eller trods rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. kontorartikler, IT/teknik, forplejning, musik og lignende.
Ved manglende fremmøde og ”No Show” har Great Northern krav på at tage fuld pris for hele eventet, mødet, arrangementet og eventuelle bookede værelser. Betingelserne for booking af værelser i tillæg til eventet, mødet eller arrangementet, fremgår ovenfor.
Ved betaling via faktura, forfalder det fakturerede beløb til betaling efter 14 dage fra modtagelsen af fakturaen. Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr og renter i henhold til den til enhver tid gældende rentelov (8% p.a. med tillæg af Nationalbankens officielle udlånsrente).

4.2.3 Fortrydelsesret, annullering og ændring
Events, møder og arrangementer, der bookes i din egenskab som erhvervsdrivende, vil ikke være underlagt 14 dages fortrydelsesret efter forbrugerafteloven.

Events, møder og arrangementer, der bookes i din egenskab som forbruger (privat person), er som udgangspunkt underlagt 14 dages fortrydelsesret efter forbrugerafteloven. Fortrydelsesretten regnes fra ordrebekræftelsens modtagelse. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved post eller e-mail). Du kan vælge at bruge den standard fortrydelsesformular, som findes i bunden af dette dokument, hvilket dog ikke er et krav.

 

For både erhvervsdrivende og private personer, gælder desuden følgende betingelser omkring annullering og ændringer:

 

EVENTS, MØDER & ARRANGEMENTER UNDER DKK. 10.000, –

Annullering:
10 % af det oprindelig bestilte antal personer kan uden beregning afbestilles op til 48 timer før arrangement start.

Mindre end 48 timer før arrangement start faktureres med 100% af det seneste aftalte.

Depositum og betaling:
Der betales ikke depositum. Der afregnes på dagen.
Antal personer samt evt. allergener m.m. bedes venligst oplyses senest 8 dage før arrangement start.
Alle ændringer og annulleringer skal ske skriftligt til Great Northern.

 

EVENTS, MØDER OG ARRANGEMENTER UNDER DKK. 30.000, –

Annullering:
Arrangementet kan uden beregning annulleres op til 15 dage før arrangement start
Herefter kan 10 % af det oprindelig bestilte antal personer uden beregning afbestilles op til 48 timer før arrangement start.
Mindre end 48 timer før arrangement start faktureres med 100% af det seneste aftalte.

Depositum og betaling:
Der betales ikke depositum. Der afregnes på dagen medmindre andet er aftalt.
Antal personer samt evt. allergener m.m. bedes venligst oplyses senest 8 dage før arrangement start.
Alle ændringer og annulleringer skal ske skriftligt til Great Northern.

 

EVENTS, MØDER & ARRANGEMENTER OVER DKK. 30.000, –

Annullering:
Arrangementet kan uden beregning annulleres op til 30 dage før arrangement start
Herefter kan 10 % af det bestilte antal personer uden beregning afbestilles op til 48 timer før arrangement start.

Mindre end 48 timer før arrangement start faktureres med 100% af det seneste aftalte.

Depositum og betaling:

25% af det forudbestilte indbetales 30 dage før ankomst. Det forudbetalte depositum fratrækkes den endelig faktura som betales på dagen medmindre andet er aftalt.
Inden vi fremsender jer en depositumopkrævning vil vi kontakte jer for at følge op på antal deltagere.
Antal personer samt evt. allergener m.m. bedes venligst oplyses senest 8 dage før arrangement start.

Alle ændringer og annulleringer skal ske skriftligt til Great Northern.

Gem din mailkvittering for annullering, da det er din dokumentation for at din booking er ændret eller annulleret.

 

4.3 Spa booking
4.3.1 Ordrebekræftelse
Du modtager en ordrebekræftelse via den oplyste mail efter endt booking. Dette udgør din dokumentation for din booking. Din booking er først endelig, når du har modtaget en ordrebekræftelse. Ændringer til det i ordrebekræftelsen anførte, kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Great Northern. Kun det i ordrebekræftelsen anførte er inklusiv i den angivne pris. Forbrug herudover vil blive faktureret i overensstemmelse med den til enhver tid værende prisliste, herunder i relation til bar, bespisning eller spabehandlinger.

 

4.3.2 Betalingsbetingelser og samtykke til reservation af beløb
Foretager du en booking via vores bookingportal, samtykker du samtidig til, at vi trækker et beløb svarende til prisen for din booking på dit kreditkort jf. betalingslovens § 82. Beløbet trækkes i det øjeblik du bekræfter din booking og reservationen er sædvanlig kutyme inden for hotelbranchen.

 

Dine betalingsoplysninger behandles ikke direkte af Great Northern, men derimod af den betalingsudbyder vi anvender i vores bookingsystem. Vi accepterer følgende betalingsmidler: Dankort, Visa-kort og MasterCard. Betalingsudbyderen bruger sikkerhedsprotokollen SSL, der krypterer information mellem en internet-browser (kortindehaveren) og en internet-server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med dit kort, beskyttes under overførslen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.

Reservationen på dit kreditkort bliver automatisk slettet, hvis du rettidigt annullerer din booking. Du kan se vores annulleringsbetingelser nedenfor.
Ved booking via personlig henvendelse til Great Northern, vil det fulde beløb skulle forudbetales. Forudbetaling herfor udgør sædvanlig saglig kutyme inden for hotelbranchen.

Alle betalinger sker i DKK. Alle priser inkluderer moms og service.
Ved betaling med kreditkort kan der forekomme kreditkortgebyr afhængigt af det kreditkort du anvender til betaling.
Ved betaling via faktura, forfalder det fakturerede beløb til betaling efter 14 dage fra modtagelsen af fakturaen. Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr og renter i henhold til den til enhver tid gældende rentelov (8% p.a. med tillæg af Nationalbankens officielle udlånsrente).

4.3.3 Fortrydelsesret, annullering og ændring
Du har ikke fortrydelsesret ved booking af vores spa jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

Som en ekstra service tillader Great Northern i stedet en ret til annullering og ændring af din booking som nærmere angivet i det følgende
Bookingen kan uden beregning ændres og annulleres frem til 48 timer før ankomst, herefter faktureres det fulde beløb. Ved manglende fremmøde faktureres det fulde beløb ligeledes.
Alle ændringer og annulleringer skal ske via mail: spa@greatnorthern.dk

 

4.3.4 Særlige behov
Vi beder venligst om information vedrørende eventuelle gæster med allergier eller særlige behov, vi skal være opmærksomme på, gerne 8 dage før ankomst.

 

4.3.5 Alderskrav
Bemærk at du skal være fyldt 18 år for at besøge Great Northern Spa.

 

4.3.6 Gæsteregistreringer
Bemærk, at det er et krav at alle gæster der ikke er identificeret via deres hotelbooking, senest samtidig med udlevering af armbånd til spa-området registrer sig i spa-receptionen. Alle gæster skal således medbringe gyldigt billede-id. Vi accepterer kørekort, legitimationskort eller pas. Gæster der ikke medbringer gyldigt billede-id vil blive afvist. Ved udlevering af armbånd tages der billede af gæstens billede-id. Registreringen af billede-id sker med henblik på at kunne identificere og bortvise gæster der ikke overholder spa-områdets ordensregler. Du kan se mere i vores privatlivspolitik her.

 

5.0 Ordensregler
Great Northern har følgende ordensregler for ophold i og omkring Spa-området. Ordensreglerne er vedtaget for at sikre et Spa-miljø, der indbyder til nærvær, fordybelse og afslapning med plads til alle.

Vær opmærksom på at kun registrerede hotelgæster eller spa-gæster der ved ankomsten lader sig registrere som gæst med gyldigt billede-id*, må anvende spa-området. Manglende billede-id medfører at du ikke kan blive registreret, og dermed vil du ikke få adgang til spa-området.

Du skal som gæst gøre dig bekendt med reglerne forud for dit besøg i Spa-området. Kan du ikke acceptere ordensreglerne, bedes du undlade at besøge Spa-området.

 

5.1 Opførsel
1. Du skal som gæst altid følge ordensreglerne, personalets anvisninger og skiltningen i området.
2. Det er kun tilladt for følgende betalende registrerede gæster at tage ophold i spa-området, registrerede hotelgæster eller gæster registreret med gyldigt billede-id. Det er kun tilladt for gæster over 18 år at anvende spa-området.
3.ID skal fremvises på personalets opfordring.
4. Brug af Spa-områdets bassiner sker på eget ansvar.
5. Tag hensyn og udvis respekt for personalet og de øvrige gæster. Støjende, råbende og højlydt adfærd er ikke tilladt, og færdsel skal foregå afdæmpet.
6. Rygning, brug af elektroniske cigaretter og indtagelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt på inde- eller udearealer. Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af euforiserende stoffer under ophold på Great Northern.
7. Det er ikke tilladt at hælde vand, olie eller andet på saunaovnene.
8. Upassende opførsel, berøring, henvendelse og tale er ikke tilladt.
9. Det er ikke tilladt at anvende elektroniske apparater med kamera eller optage billeder og video i omklædning og Spa-område.
10. Truende, chikanerende eller dominerende adfærd, samt permanent ophold på bestemte områder er ikke tilladt.
11. Det er ikke tilladt at nyde medbragt mad og drikke på Great Northerns område.
12. Det er ikke tilladt at afspille musik og lyd under ophold i Spa-området.
13. Der kan ikke reserveres pladser i Spa-området til ikke allerede fremmødte Spa-gæster.
14. Det er ikke tilladt at anvende saunaer, bassiner eller Spa-område til leg eller fysisk træning.
15. Udspring, brug af dykkerudstyr samt fridykning er ikke tilladt i bassinerne på området.
16. Al færdsel og ophold skal ske i gæsteområdet. Det er ikke tilladt at tage ophold i personaleområderne eller tiltvinge sig adgang bag diske eller i aflukkede personaleområder.
17. Personalet er berettiget til at afvise grupper af gæster af hensyn til kapacitet og de på hotellet indlogerede gæster.
18. Det er ikke tilladt at fjerne hygiejneartikler, håndklæder, badekåber, tøfler eller service fra Great Northern. Tyveri vil blive politianmeldt.
19. Personalet kan anmode om at se indholdet af tasker – det er dog frivilligt, om anmodningen efterkommes. Manglende accept kan ved mistanke om tyveri resultere i, at politiet tilkaldes.

 

5.2 Hygiejne
20. Ved anvendelse af faciliteterne i Spa-området er det af hensyn til hygiejne et krav, at gæsterne uden badetøj, og med sæbe, har vasket krop og hår.
21. Alle gæster skal benytte badetøj samt håndklæde eller badekåbe som underlag i saunaer.
22. Gæster skal altid som minimum bære passende badetøj eller badekåbe under behandlinger eller ophold på Spa-området. Det er ikke tilladt at bære undertøj under badetøjet, og badetøjet skal være rent og beregnet til badning.
23. Barbering er ikke tilladt på Spa-området.
24. Alle værdi- og beklædningsgenstande skal opbevares i garderobeskabene, og al opbevaring i garderobeskabe sker på eget ansvar.
25. De opstillede affaldsspande skal anvendes ved bortskaffelse af affald.

Manglende efterlevelse af disse ordensreglerne eller personalets anvisninger kan medføre bortvisning og/eller udelukkelse fra Great Northern.

*Great Northern accepterer følgende gyldige billed-id: Kørekort, pas og legitimationskort.

 

Bortvisning vil som udgangspunkt gælde i 24 måneder fra bortvisningen, og udelukkelse vil være permanent. Karakteren af overtrædelsen vil afgøre sanktionen. I tilfælde af bortvisning eller udelukkelse vil gæsteregistreringen blive gemt med henblik på at kunne identificere og afvise gæsten.

Betaling

 

Betalingsbetingelser og samtykke til betaling af beløb:
Foretager du en booking via vores bookingportal, samtykker du samtidig til, at vi trækker et beløb svarende til prisen for din booking på dit kreditkort jf. betalingslovens § 82. Beløbet reserveres i det øjeblik du bekræfter din booking og reservationen er sædvanlig kutyme inden for hotelbranchen.

 

5. Ændringer
Great Northern forbeholder sig retten til at ændre Handelsbetingelserne, hvis det er nødvendigt, herunder i tilfælde af ændret lovgivning, inflation, regulering, ny ejer eller praksis. Væsentlige ændringer vil blive varslet i rimelig tid inden de træder i kraft via e-mail.

6. Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

7. Reklamation
Du har ret til at reklamere over vores tjenester og produkter, såfremt du skønner, at de ikke levede op til det aftalte, lovede eller forudsatte.
Hvis du ønsker at reklamere over Great Northerns tjenester eller produkter, bedes du kontakte os snarest muligt og inden for rimelig tid efter, at du er blevet gjort opmærksom på manglen.
Når du henvender dig til os, skal du forklare, hvad manglen er samt medsende faktura/kvittering for købet. Great Northern behandler reklamationen hurtigst muligt og inden rimelig tid. Herefter sender Great Northern en e-mail til dig med vores vurdering af, om reklamationen er berettiget eller ej.

8. Praktiske informationer for det ophold

Indtjekning og afrejse
Du kan tjekke ind fra kl. 15:00 på ankomstdagen, og skal senest være ud af værelset kl. 11:00 på dagen for afrejse.
Forlades værelset ikke forinden kl. 11 på afrejsedagen forbeholder Great Northerns sig retten til at fakturere dig for yderligere en overnatning til den på tidspunktet gældende takst for værelset, medmindre andet aftales.
Udnytter du ikke din booking på ankomstdagen anses din booking som værende frafaldet, og såfremt du måtte have booket yderligere overnatninger i sammenhæng med ankomstdagen, vil disse ligeledes være frafaldet og kan således blive booket af andre gæster, og du vil blive faktureret det fulde beløb.
Du er ansvarlig for at kontakte Great Northern senest på ankomstdagen, såfremt du ankommer efter ankomstdagens udløb (23:59), med henblik på at sikre din booking og indgå aftale herom med Great Northern.

Reception:
Receptionen på Great Northern er døgnåbent. Der er for gæster inkluderet gratis WIFI, parkering og cykeludlejning.

Golf:
Er der bestilt golf i forbindelse med opholdet og er DGU nummeret oplyst, har vi reserveret golftider i GolfBox. Hvis I ønsker at ændre tidspunkterne kontakt os venligst på booking@greatnorthern.dk Ændringer er betinget af at der er ledige tider at få på ændringstidspunktet.
Vi udleverer jeres scorekort i receptionen i klubhuset, hvor I også finder vores proshop.

Krav til spillere på Academy Course: Banen kan spilles af spillere med banetilladelse – uanset handicap.
Krav til spillere på Great Northern Course: Banen kan spilles af spillere med handicap 36 eller derunder.
Vi anbefaler, at man tilstræber en samlet spilletid på maksimalt 4.20 time, så alle sikres en optimal oplevelse. Vælg derfor gerne det anbefalede teested, hold et godt flow under runden, og lad den hurtigere spiller gå igennem.
Af hensyn til greenkeepernes arbejde, er trolleys og buggies ikke tilladte i nærheden af greenområder eller på teesteder, og det er ligeledes ikke tilladt at køre med buggies i roughen. I områderne omkring klubhuset og træningsfaciliteterne, skal buggies holdes på stierne. Til hjælp under runden er alle afstande til midt green angivet på sprinklerdækslerne på fairway.
Vores baneservicevogn frister med kolde drikkevarer, frisksmurte sandwiches, salt og sødt, hvis lysten melder sig undervejs.
Der kan i nogle tilfælde gælde særlige krav til fx adgang til golfbanen, disse krav kan ikke fraviges, ligesom der kan være fastsat et tidspunkt til tee off.

Academy:
På Great Northern Academy har vi fokus på kvaliteten og blik for detaljerne. Vores faciliteter danner rammerne for dedikeret golftræning for spillere i alle aldre og på alle niveauer. Ønsker I at booke træning med en af vores dygtige trænere kontakt os på academy@greatnorthern.dk

Restaurent:
Området omring Great Northern er rigt på gode råvarer, og vi benytter, så vidt muligt, lokale leverandører. Har I allergier eller andre behov, køkkenet bør tage hensyn til, vil vi meget gerne vide det inden I ankommer.

Vi har reserveret bord til jer i restauranten, hvis dette fremgår af ordrebekræftelsen.

Der er ikke forudbestilt drikkevarer, men kontakt os gerne for et forslag til vinmenu.

Både morgenmad, frokost og middag serveres i restauranten. Morgenmaden kan nydes i tidsrummet fra kl. 07.00-11.00.

 

Værelsesinfo:
På værelset forefindes:
• Kabel-TV
• Ipad på værelset med gæsteinfo
• Morgenkåbe – Slippers – Håndklæde – Hårtørrer
• Safetyboks
• Minibar

Fitness:
Vi har på Great Northern et moderne fitness med de nyeste cardio-enheder, som kan give dig en løbetur på stranden i Maui eller en cykeltur i alperne. Videre har vi et yderst funktionelt styrkeområde med udstyr der kan udfordre hele kroppen. Fitness ligger i spaen, henvend dig i receptionen for adgang.
Fitness kan benyttes i tidsrummet 08.00-19.30.

Bagageopbevaring:
Receptionen i spaen og Hotel receptionen opbevarer gerne jeres bagage frem til I har mulighed for check-in.

Parkering:
I kan frit holde på vores parkeringsplads. Parkeringspladsen har særlige handicappladser og båse til elbiler.
Vær opmærksom på færdsel med buggies og krydsende cyklister.

9. Klager:
Har vi mod forventning ikke levet op til dine forventninger i forbindelse med dit ophold på Great Northern vil vi meget gerne vide det. Du er altid velkommen til at kontakte os under dit ophold eller efterfølgende enten via receptionen, hjemmeside eller på mail info@greatnorthern.dk.
Kan vi ikke løse problemet eller misforståelsen i mindelighed og er du en forbruger, kan du klage til ankenævnet for hotel, restaurant og turisme via hjemmesiden Forside – hrt-ankenaevn.dk. Du kan også klage via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr.

10. Databeskyttelse og cookies:
Vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis du ønsker mere information om vores måde at behandle dine personoplysninger på, henviser vi til vores privatlivspolitik, som kan tilgås via dette link: Privatpolitik 
Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies, henvises der til vores cookiepolitik og pop-op vinduet for cookies, som kan tilgås via dette link: Cockiepolitik.

11. Lovvalg og værneting:
Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle regler om lovvalg og FN’s konvention om aftaler om internationalt salg af varer (“CISG”) finder ikke anvendelse.
Enhver tvist som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse handelsbetingelser skal afgøres ved de danske domstole.

BILAG: STANDARD FORTRYDELSESFORMULAR
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten kan gøres gældende i forhold til booking af events, møder og lokaler i din egenskab af at være forbruger og forudsat, at ydelserne ikke er blevet leveret inden de 14 dage fra tidspunktet for modtagelse af ordrebekræftelse)

Til Great Northern A/S, CVR-nr.: 35801987, Great Northern Ave. 1, 5300 Kerteminde, info@greatnorthern.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af [Produkt].

Forbrugerens navn [Forbrugernes navne]:

Forbrugerens adresse [Forbrugernes adresse]:

Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

 

______________________

Dato ______________________

 

 

 

Betaling

Betalingsbetingelser og samtykke til betaling af beløb:
Foretager du en booking via vores bookingportal, samtykker du samtidig til, at vi trækker et beløb svarende til prisen for din booking på dit kreditkort jf. betalingslovens § 82. Beløbet reserveres i det øjeblik du bekræfter din booking og reservationen er sædvanlig kutyme inden for hotelbranchen.

Bemærk at du skal være fyldt 18 år for at besøge Great Northern Spa.

 

4.3.6 Gæsteregistreringer
Bemærk, at det er et krav at alle gæster der ikke er identificeret via deres hotelbooking, senest samtidig med udlevering af armbånd til spa-området registrer sig i spa-receptionen. Alle gæster skal således medbringe gyldigt billede-id. Vi accepterer kørekort, legitimationskort eller pas. Gæster der ikke medbringer gyldigt billede-id vil blive afvist. Ved udlevering af armbånd tages der billede af gæstens billede-id. Registreringen af billede-id sker med henblik på at kunne identificere og bortvise gæster der ikke overholder spa-områdets ordensregler. Du kan se mere i vores privatlivspolitik her.

5.0 Ordensregler

Great Northern har følgende ordensregler for ophold i og omkring Spa-området. Ordensreglerne er vedtaget for at sikre et Spa-miljø, der indbyder til nærvær, fordybelse og afslapning med plads til alle.

Vær opmærksom på at kun registrerede hotelgæster eller spa-gæster der ved ankomsten lader sig registrere som gæst med gyldigt billede-id*, må anvende spa-området. Manglende billede-id medfører at du ikke kan blive registreret, og dermed vil du ikke få adgang til spa-området.

Du skal som gæst gøre dig bekendt med reglerne forud for dit besøg i Spa-området. Kan du ikke acceptere ordensreglerne, bedes du undlade at besøge Spa-området.

5.1 Opførsel
1. Du skal som gæst altid følge ordensreglerne, personalets anvisninger og skiltningen i området.
2. Det er kun tilladt for følgende betalende registrerede gæster at tage ophold i spa-området, registrerede hotelgæster eller gæster registreret med gyldigt billede-id. Det er kun tilladt for gæster over 18 år at anvende spa-området.
3.ID skal fremvises på personalets opfordring.
4. Brug af Spa-områdets bassiner sker på eget ansvar.
5. Tag hensyn og udvis respekt for personalet og de øvrige gæster. Støjende, råbende og højlydt adfærd er ikke tilladt, og færdsel skal foregå afdæmpet.
6. Rygning, brug af elektroniske cigaretter og indtagelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt på inde- eller udearealer. Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af euforiserende stoffer under ophold på Great Northern.
7. Det er ikke tilladt at hælde vand, olie eller andet på saunaovnene.
8. Upassende opførsel, berøring, henvendelse og tale er ikke tilladt.
9. Det er ikke tilladt at anvende elektroniske apparater med kamera eller optage billeder og video i omklædning og Spa-område.
10. Truende, chikanerende eller dominerende adfærd, samt permanent ophold på bestemte områder er ikke tilladt.
11. Det er ikke tilladt at nyde medbragt mad og drikke på Great Northerns område.
12. Det er ikke tilladt at afspille musik og lyd under ophold i Spa-området.
13. Der kan ikke reserveres pladser i Spa-området til ikke allerede fremmødte Spa-gæster.
14. Det er ikke tilladt at anvende saunaer, bassiner eller Spa-område til leg eller fysisk træning.
15. Udspring, brug af dykkerudstyr samt fridykning er ikke tilladt i bassinerne på området.
16. Al færdsel og ophold skal ske i gæsteområdet. Det er ikke tilladt at tage ophold i personaleområderne eller tiltvinge sig adgang bag diske eller i aflukkede personaleområder.
17. Personalet er berettiget til at afvise grupper af gæster af hensyn til kapacitet og de på hotellet indlogerede gæster.
18. Det er ikke tilladt at fjerne hygiejneartikler, håndklæder, badekåber, tøfler eller service fra Great Northern. Tyveri vil blive politianmeldt.
19. Personalet kan anmode om at se indholdet af tasker – det er dog frivilligt, om anmodningen efterkommes. Manglende accept kan ved mistanke om tyveri resultere i, at politiet tilkaldes.

5.2 Hygiejne
20. Ved anvendelse af faciliteterne i Spa-området er det af hensyn til hygiejne et krav, at gæsterne uden badetøj, og med sæbe, har vasket krop og hår.
21. Alle gæster skal benytte badetøj samt håndklæde eller badekåbe som underlag i saunaer.
22. Gæster skal altid som minimum bære passende badetøj eller badekåbe under behandlinger eller ophold på Spa-området. Det er ikke tilladt at bære undertøj under badetøjet, og badetøjet skal være rent og beregnet til badning.
23. Barbering er ikke tilladt på Spa-området.
24. Alle værdi- og beklædningsgenstande skal opbevares i garderobeskabene, og al opbevaring i garderobeskabe sker på eget ansvar.
25. De opstillede affaldsspande skal anvendes ved bortskaffelse af affald.

Manglende efterlevelse af disse ordensreglerne eller personalets anvisninger kan medføre bortvisning og/eller udelukkelse fra Great Northern.

*Great Northern accepterer følgende gyldige billed-id: Kørekort, pas og legitimationskort.

Bortvisning vil som udgangspunkt gælde i 24 måneder fra bortvisningen, og udelukkelse vil være permanent. Karakteren af overtrædelsen vil afgøre sanktionen. I tilfælde af bortvisning eller udelukkelse vil gæsteregistreringen blive gemt med henblik på at kunne identificere og afvise gæsten.

gift Bestil Gavekort

    Booking - Aqua spa

      BEHANDLINGER & OPLEVELSER