Online booking betingelser

Online booking betingelser

Handelsbetingelser:

Her finder du handelsvilkår hos Great Northern Spa (Great Northern A/S). Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Great Northern Spa på spa@greatnorthern.dk

Afbestilling Ønsker du at afbestille en booking af en behandling, Yoga hold eller et event, skriv venligst en e-mail til spa@greatnorthern.dk med emnet “Afbestilling” eller afbestil vis www.greatnorthern.dk. Hvis der sendes en mail bør bestillingstidspunkt samt navn fremgå. Afbestilling af behandlinger og events skal ske senest kl. 16.00 dagen før bookingen eller event.  Sker afbestillingen senere, er tilmeldingen bindende, og du vil blive faktureret fuld pris af behandlingen, Yoga holdets og events værdi. Ved manglende fremmøde til behandling/yoga hold/event opkræves der fuld pris. Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål anbefaler Great Northern Spa, at du retter henvendelse til spa@greatnorthern.dk.

Ansvar For at booke behandlinger, yoga hold og events skal du være fyldt 18 år og være indforstået med de betingelser og vilkår, der gælder for handel på greatnorthern.dk.

Betalingsmuligheder Når du booker behandlinger og events tages der betaling på det valgte betalingskort. Klippekort betales ved købet på hjemmesiden.

Forbehold Great Northern A/S forbeholder sig ret til at ændre vilkårene, herunder priser, produkter, indhold, billeder mv.. Vi tager forbehold for trykfejl, formuleringsfejl på hjemmesiden og i alt reklamemateriale. Desuden tager vi forbehold for tekniske fejl og fejl på servere, internetforbindelser mv. og kompatibilitetsproblemer. Endvidere forbeholder Great Northern Spa sig ret til ved for få tilmeldinger til de enkelte events at aflyse disse.

Fortrydelsesret Der ydes 14 dages fortrydelsesret på varer købt på “Great Northern” som efter lovgivningen er omfattet af fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris. Betingelserne for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varens pris skønsmæssigt af ”Great Northern” ud fra en mulig salgsværdi, hvilket kan resultere i bortfald af dine rettigheder. Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis varen har været i brug. Du kan fortryde dit køb på flere måder:

Klippekort betingelser:

  1. Klippekort har en gyldighed på ét år.
  2. Betaling af klippekort sker på købstidspunktet
  3. Hvis du efter udløbet af fortrydelsesfristen ønsker at annullere et klippekort, vil vi udbetale restværdien på klippekortet med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 100 kr..

Moms Alle priser er inkl. dansk moms 25%.

Persondatapolitik Hermed et link til Great Northerns persondata politik: https://greatnorthern.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

Regler for benyttelse af Great Northern Spa faciliteter Al benyttelse af Great Northern spas faciliteter, redskaber, vådområder etc. sker på eget ansvar. Great Northern Spa kan således ikke drages til ansvar for evt. skader sket i eller udenfor de benyttede områder tilknyttet Great Northern Spa. Great Northern Spa kan ikke drages til ansvar for beskadigelse, tab eller tyveri af personlige værdigenstande eller beklædning. Dette gælder også for effekter opbevaret i aflåste skabe. Det påhviler enhver bruger af Great Northern Spa at følge de til enhver tid gældende trivselsregler for ophold og færden i bygninger samt udendørsarealerne tilhørende Great Northern Spa.

Sikker betaling Great Northerns hjemmeside er testet og godkendt af Nets Denmark Merchant Solutions A/S. Det er helt sikkert at benytte betalingskort på greatnorthern.dk. Ingen kan se dine oplysninger. Alle data behandles krypteret og udveksles elektronisk direkte mellem Nets Denmark Merchant Solutions A/S og certificerede Dibs via en krypteret linje.

Medlemsbetingelser:

§ 1. Medlemskabet. Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af eller overdrages til andre. Medlemskabet kan indgås i form af:

  • Aqua årskort + 52 yoga timer, her er der ubegrænset adgang til spa. Betaling sker forud for ét år ved indgåelse af medlemskab. Forlængelse af medlemskan skal ske via hjemmesiden.
  • Yoga månedskort – løbende medlemskab med månedlig betaling via PBS, bortset fra indmeldelsesmåneden, som betales ved indmeldelsestidspunktet.

Aqua årskort + 52 yoga timer giver adgang til at benytte Great Northern Spa inden for de til enhver tid fastsatte åbningstider, og inden for de til enhver tid fastsatte begrænsninger for maksimale antal samtidige brugere af Great Northern Spa. Great Northern forbeholder sig ret til at afvise adgang til Great Northern Spa, når det maksimale antal samtidige brugere af Great Northern Spa er nået. Aqua årskort og 52 timer yoga medlemmer opfordres til at booke tid i Great Northern Spa i spidsbelastningsperioderne, hvor adgang til Great Northern Spa ikke kan forventes uden ifølge forudgående booking af tid.

Great Northern Spa tillader at lukke dele af spaen ved tilfælde af uforudsete reparationer.

Great Northern stiller linnedpakke til rådighed for Aqua årkort + 52 yoga timer medlemmer i forbindelse med benyttelse af Great Northern Spa

Alle medlemskaber giver i forbindelse med aqua spa og yoga adgang til badefaciliteter.

§ 2. Holddeltagelse:Medlemmer skal efter forhåndstilmelding tjekke sig ind ved fremmødeskærmene senest 15 minutter før, for ikke at miste plads på holdet. Vi forbeholder os ret til at ændre på holdtider og instruktører.

§ 3. Ændringer i medlemskabet.Ændringer af vilkårene for medlemskaber foretages ved udsendelse af skriftlig individuel underretning med tre måneders varsel. Medlemmer som ikke ønsker at videreføre medlemskabet grundet ændringerne henvises til at opsige medlemskabet i henhold til de almindeligt gældende opsigelsesvilkår jf. § 4.

§ 4. Opsigelse. Yoga medlemskabet kan opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned.

§ 5. Renter og rykkergebyrer. Såfremt et medlem ikke betaler rettidigt, vil medlemsskabet blive sat i bero, således at medlemmet er afskåret fra at benytte det indtil der er betalt.

§ 6. Afmelding af reservation. Afmelding af reservationer til hold skal ske senest kl. 16 dagen før holdstart. Afmelding af reservationer kan ske på greatnorthern.dk, ved personlig henvendelse i receptionen, ved telefonisk henvendelse til Great Northern Spa eller på mail til spa@greatnorthern.dk. Ved for sen eller manglende afmelding opkræves et kontant gebyr på et beløb svarende til et klip for yoga medlemmer, og der fratrækkes én yoga time for Aqua spa og 52 timers medlemmer.

§ 7. Great Northern Spa Events. Great Northern Spa vil være lukket for almindelig adgang for medlemmer, når der afholdes særlige events i Great Northern spa. Lukning af Great Northern Spa ved særlige events vil blive annonceret på hjemmesiden.

§ 8. Helbredstilstand og ansvar. Medlemmer og gæster bærer selv ansvaret for, at deres helbredstilstand tillader, at de uden helbredsrisiko kan deltage i aktiviteter i Great Northern Spa. Great Northern vil kun være ansvarlig for personskade, tingsskade eller skader i øvrigt i det omfang, det måtte følge af dansk rets almindelige regler. § 8 gælder også for ikke-medlemmer der  opholder sig i Great Northern Spa i forbindelse med event og lukkede arrangementer.

§ 9. Værdigenstande. Værdigenstande skal opbevares i de dertil indrettede aflåste skabe. Great Northern Spa er ikke ansvarlig for tyveri og/eller skade på medlemmers og gæsters ejendom eller værdigenstande. Glemte værdigenstande som smykker, briller, nøgler og andre små ting bliver afleveret på Odense politi hittegodskontor i begyndelsen af hver måned. § 9 gælder også for ikke-medlemmer der opholder sig i Great Northern  i forbindelse med event og lukkede arrangementer. Man må ikke efterlade træningstøj eller lignende i skabene natten over. Dette vil blive fjernet, og Great Northern tager ikke ansvar for bortkomne genstande.

§ 10.Dresscode. Ved Yoga skal medlemmer og gæster benytte indendørs træningstøj. Der skal og må kun anvendes badetøj og håndklæde i Great Northern Spa området. Kvinder må ikke færdes topløse i Great Northern spa området

§ 11. Hygiejne. Alle brugere af Great Northern er forpligtet til at overholde de hygiejne forskrifter, som er udstukket af Great Northern.

§ 12. Børn. Du skal minimum være 16 for at få adgang til Great Northern Spa.

§ 13. Mobiltelefon politik. Vi anbefaler, at du lader mobil telefon blive i omklædningsrummer. Hvis du vælger, at medtage din mobil telefon skal den være på lydløs og der er på eget ansvar i vådområderne. Filmning og fotografering af andre medlemmer eller gæster end én selv samt den eller de venner/familie man er sammen med må ikke finde sted. Filmning af enhver art, til kommercielt brug, er ikke tilladt uden forudgående aftale med Great Northerns ledelse. Filmning og fotografering i omklædning, spa, på hold samt af øvrige medlemmer (i for- såvel som baggrund) er strengt forbudt.

§ 14. Mad og drikke. Det er ikke tilladt at nyde medbragt mad og drikke.

§ 15. Bortvisning og udelukkelse af medlemmer. Great Northern Spa forbeholder sig retten til at bortvise medlemmer og afbryde medlemskaber i tilfælde af væsentlig misligholdelse af nærværende aftalevilkår og/eller manglende overholdelse af Great Northern Spa’s ordensreglement.

Personer med beruset eller anden upassende adfærd er ikke velkomne hos Great Northern spa og en sådan adfærd, herunder manglende overholdelse af Great Northern Spa’s ordensreglement betragtes som væsentlig misligholdelse af medlemskabet. Ved væsentlig misligholdelse, er Great Northern Spa berettiget til at afbryde medlemskabet og bortvise medlemmet.

Afbrydes medlemskabet refunderer Great Northern Spa uudnyttede forudbetalinger af kontingent.

§ 16. Registrerede personoplysningerSe Great Northerns persondatapolitik: https://greatnorthern.dk/persondatapolitik-great-northern-golf-club/

§ 21. Reklamationer og henvendelser. Alle reklamationer og henvendelser skal rettes til Great Northern A/S, Great Northern Avenue 1, 5300 Kerteminde, som er part i nærværende aftale.

Ved køb af yoga månedsmedlemskab

Når du køber et Yoga medlemskab, betaler du for den første løbende måned. Derefter vil du modtage et Betalingskort fra NETS, som du skal betale via din netbank og tilmelde betalingsservice.

Great Northern Spa kan ikke tilmelde Betalingsservice. Det er medlemmets eget ansvar at tilmelde. Dette kan gøres via online booking eller i egen bank.

Pr. 26.3.19 vil der blive pålagt et gebyr på 100 kr., pr. girokort der udsendes, hvis betalingen ikke er tilmeldt Betalingsservice efter det første betalingskort er modtaget.

På forhånd tak

gift Bestil Gavekort

    Booking - Aqua spa

      BEHANDLINGER & OPLEVELSER